Badania wykonywane w Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej Przychodnia "Epoka" ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin Rejestracja: od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku tel. (52) 303 45 00 lub (52) 353 80 00

„BIAŁY TYDZIEŃ” - BEZPŁATNE BADANIA

„PROFILAKTYKA CHORÓB METABOLICZNYCH: CUKRZYCY I HIPERCHOLESTEROLEMII”

Od poniedziałku tj. 4.11. do piątku tj. 8.11.2013r 7:30-11.00

Kryteria jakie muszą spełniać pacjenci , żeby wziąć udział w badaniach:
  • Wiek 30-65 lat
  • Pacjenci zgłoszą się na czczo ( min. 12 godz. przed badaniem bez posiłku), 2-3 dni przed badaniem utrzymujemy stałą dietę (nie spożywamy nadmiernej ilości tłuszczu, cukrów, alkoholu, ale też nie głodzimy się), unikamy nadmiernego, nadzwyczajnego wysiłku fizycznego oraz stresu.
W ramach profilaktyki chorób metabolicznych wykonywane będą badania:

  • Poziom cholesterolu całkowitego
  • Poziom glukozy
  • BMI ( indeks masy ciała)
  • Po wykonanych badaniach pacjent otrzyma odpowiednią dietę i dalsze zalecenia.
  • Liczba pacjentów biorących udział w badaniach profilaktycznych jest ograniczona.

Podwyższony poziom cholesterolu, glukozy i otyłość to jedne z głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego tj. nadciśnienia tętniczego , choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, udaru mózgu itp. Choroby te są jedną z wiodących przyczyn hospitalizacji oraz zgonów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. W ostatnich latach uzyskano zmniejszenie śmiertelności związanej z chorobami sercowo-naczyniowymi, zwłaszcza chorobą niedokrwienną serca oraz udarami mózgu. Postęp ten jest efektem szerokiego promowania zasad zdrowego stylu życia i zwalczania czynników ryzyka. Niemały udział w tym sukcesie ma również farmakoterapia prewencyjna, czyli leczenie mające na celu wyeliminowanie niektórych czynników ryzyka w/w chorób.

Dotacje Unijne - Logo
Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tomasz Kuss - Prywatna Praktyka Lekarska