Akcja Fibroscan

16.09.2021r. ponownie odbędzie się akcja Fibroscan.
Osoby chętne do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy do rejestracji telefonicznej w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 9-15, wtorek 9-19, piątek 9-20.

Więcej o badaniu