Holter RR (holter ciśnieniowy)
INFORMACJE O BADANIU

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku tego badania różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane. Wartości powyżej 130/85 mmHg w dzień oraz powyżej 120/80 mmHg w nocy są uznawane za nieprawidłowe. Ocenia się również średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego.

OPIS BADANIA

Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który łączy się ze specjalnym aparatem wielkości małego radia tranzystorowego, przyczepionym do pasa, posiadającego automatyczną pompę, zasilanego na baterie. Przy pomocy tego aparatu pomiar ciśnienia dokonuje się automatycznie. Ciśnienie tętnicze rejestrowane jest w aparacie w ciągu całej doby- z reguły w dzień, co 15 minut, w nocy, co 30 minut. Wtedy też mankiet jest wypełniany powietrzem na kilkadziesiąt sekund. Po 24 godzinach aparat i mankiet są zdejmowane. Zapis całodobowego pomiaru ciśnienia jest wczytywany do komputera, a następnie opisywany przez specjalistę chorób wewnętrznych.

CEL BADANIA

Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia. Jest także pomocne w diagnozowaniu innych dolegliwości, których mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego. Z uwagi na to, że wiele czynników może wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego(np. emocje towarzyszące wizycie lekarskiej), pojedynczy wynik pomiaru może nie przesądzać o rozpoznaniu braku lub istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego najbardziej skuteczną i coraz częściej stosowaną w diagnostyce zaburzeń ciśnienia tętniczego metodą jest całodobowa ocena ciśnienia tętniczego przy pomocy aparatu holterowskiego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
  • 1. W celu wykluczenia tzw. syndromu "białego fartucha" (występuje tylko w gabinecie lekarskim, a poza nim u chorego nie stwierdza się podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi),
  • 2. u pacjentów z tzw. nadciśnieniem nocnym (występuje tylko w nocy),
  • 3. u pacjentów podejrzanych o podwyższone ciśnienie tętnicze oraz celem kontroli skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

nie wymagane jest specjalne przygotowanie się, poza  zwykłą higieną osobistą.

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE BADANIA

Badanie ma sens, jeśli aparat rejestruje ciśnienie podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen), tak więc pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej. Badanie należy do nieinwazyjnych, niemniej nie należy wykonywać go u osób: bezpośrednio po urazach kończyn górnych.Może być ono powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych. 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK

Wynik w postaci opisu wartości odczytanych z aparatu holterowskiego przez specjalistę chorób wewnętrznych pacjent otrzymuje po około tygodniu od zdania aparatu. 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Tomasz Kuss - Prywatna Praktyka Lekarska