Holter EKG
INFORMACJE O BADANIU

Badanie holterowskie EKG polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca oraz zmian niedokrwiennych w zapisie EKG przez całą dobę. To podstawowe badanie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca jest proste. Wiąże się jedynie z niewielką uciążliwością polegającą na noszeniu przez 24 lub 48 godzin na pasku miniaturowego aparatu podłączonego przewodami do samoprzylepnych elektrod umieszczonych na klatce piersiowej. 

OPIS BADANIA

Elektrody umieszczane są na klatce piersiowej, a kable od nich podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, które rejestruje zapis EKG. Urządzenie zapisujące jest utrzymywane przez pas zapięty wokół bioder. Rejestratora nie zdejmuje się w czasie snu. W trakcie badania pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności. Podczas trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Pacjent zdaje aparat na następny dzień lub po 2 dobach .

CEL BADANIA

Badaniem EKG metodą Holtera można wykryć napadowe, krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które mogą być niewykrywalne w pojedynczym badaniu EKG. Ponadto badanie to pozwala kardiologowi znaleźć związek z objawami odczuwanymi przez chorego i jego pracą serca. Pozwala ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Umożliwia ocenę nierównego, zbyt szybkiego lub wolnego bicia serca, pojawiającego się o różnych porach dnia i nocy, a także bezbłędnie wykrywa bezbólowe niedokrwienie mięśnia sercowego. Często badanie umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta, takich jak: zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej, ze zmianami EKG. Badanie umożliwia też ocenę pracy rozrusznika serca. 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
  • - Diagnostyka zaburzeń rytmu.
  • - Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego.
  • - Ocena czynności sztucznego rozrusznika.
  • - Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.
PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE BADANIA

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do badania. Jest to badanie bezbolesne i nieniosące za sobą żadnego ryzyka. Może być powtarzane wielokrotnie. 24 lub 48 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera wykonywana jest u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet w ciąży.

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK

Wynik Holtera EKG przekazywany jest w formie opisu dokonanego przez internistę, z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie) po około tygodniu od zdania aparatu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tomasz Kuss - Prywatna Praktyka Lekarska