Próba wysiłkowa (Test wysiłkowy EKG)
INFORMACJE O BADANIU

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem z zakresu diagnostyki kardiologicznej, polegającym na ocenie pracy serca obserwowanego w czasie wysiłku, tym samym zwiększającego się zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Test wysiłkowy przeprowadzany jest na bieżni ruchomej bądź na rowerze treningowym tzw. cykloergometrze. W trakcie badania stopniowo podnoszony jest kąt nachylenia bieżni lub w przypadku ergometru rowerowego zwiększane obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, tym samym następuje wzrost pracy serca. W czasie trwania próby wysiłkowej stale kontrolowane są: częstość oraz rytm pracy serca, ciśnienie tętnicze oraz EKG. 

OPIS BADANIA

Na odtłuszczoną skórę klatki piersiowej przylepiane są elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG, a na rękę zakładany jest mankiet pozwalający kontrolować ciśnienie tętnicze w czasie trwania próby. Przed badaniem wykonywane jest EKG. Test wysiłkowy rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni. Co pewien czas podnoszony jest kąt nachylenia oraz zwiększana jest prędkość przesuwu bieżni. Próba wysiłkowa na cykloergometrze polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, co daje badanemu wrażenie jazdy ze stałą prędkością pod coraz większą górkę. W tym czasie nieprzerwanie trwa zapis EKG i okresowo ciśnienia tętniczego, a lekarz będący przy próbie kontroluje i ocenia zachodzące zmiany. Pacjent jest proszony o informowaniu o wszystkich niepokojących objawach (ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, duże zmęczenie). Próba wysiłkowa trwa do momentu ustalonego przez specjalistę chorób wewnętrznych na podstawie tzw. osiągnięcia przez pacjenta częstości akcji serca bądź pojawienia się ww. dolegliwości.  

CEL BADANIA

Test wysiłkowy jest najczęściej wykonywaną próbą elektrokardiograficzną pozwalającą wykryć cechy choroby niedokrwiennej serca. Badanie umożliwia też ocenę wydolności fizycznej organizmu. Pozwala na dokładną ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny. Tego rodzaju diagnostyka kardiologiczna umożliwia wykrycie oraz rozpoczęcie leczenia chorób serca we wczesnym stadium zapobiegającemu pojawieniu się dolegliwości, które będą zauważalne w spoczynku. Ponadto test wysiłkowy pozwala ustalić plan rehabilitacji u osób po zawale serca bądź z chorobą serca oraz sprawdzić efektywność przepisanych leków.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • - Ból w klatce piersiowej.
 • - Zmiany widoczne w EKG spoczynkowym.
 • - Zaburzenia rytmu serca.
 • - Kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepie serca.
 • - Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów, jedzenia, picia na około 4 godziny przed testem. Zalecane jest również, aby założyć wygodne buty oraz strój. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami kardiologa. Badany powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Jeśli nie ma przeciwwskazań do wykonania testu, badanie może być powtarzane w razie potrzeby. 

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA
 • - Świeży zawał mięśnia serca.
 • - Niestabilna dusznica bolesna.
 • - Groźne zaburzenia rytmu serca.
 • - Nadciśnienie tętnicze przekraczające 180/110 mm Hg.
 • - Ostre choroby infekcyjne.
 • - Choroby narządu ruchu i układu nerwowego uniemożliwiające wykonanie badania.
CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK

Pacjent otrzymuje wynik w dniu wykonania próby wysiłkowej. Po jej zakończeniu specjalista chorób wewnętrznych analizuje i opisuje wyniki testu. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi zapisami EKG. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tomasz Kuss - Prywatna Praktyka Lekarska