Bezpłatna akcja zbadaj swój Lipidogram

Bezpłatna akcja zbadaj swój Lipidogram


Zapraszamy 9 grudnia, 15 grudnia w godzinach 9:00-12:00 oraz 11 grudnia w godzinach 8:00-12:00 na BEZPŁATNE badanie lipidogramu, które odbędzie się w naszym Centrum Medycznym.

Dostaną Państwo od nas gotowe jadłospisy, a także..⬇

W przypadku niepokojących wyników lekarz zaleci odpowiednią suplementację leków.

Lipidogram, jest to inaczej profil lipidowy, który odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu, w tym przebieg metabolizmu lipoprotein, poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu- LDL, HDL oraz trójglicerydów.

Ilość miejsc ograniczona. By się umówić na badanie zadzwoń do naszej rejestracji.

Osoby chętne na badanie, muszą być na czczo!

Rejestracja czynna: PON-PT w godz. 9.00 - 15.00,

+48 660 290 909. Zadzwoń, a udzielimy Ci wszelkich informacji.

Na wszelkie pytania odpowiemy również pod adresem e-mail: cmktomaszkuss@wp.plProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”