Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne


DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Oddział Poznań
ul. Dąbrowskiego 77, 60-529 Poznań,
Tel. 661 911 427

Punkt pobrań

ul. Szpitalna 30, Żnin

Poniedzi­ałek – Piątek: 7:00 – 10:00

Sobota: 7:00 – 10:00

Pobrania CITO 7 dni w tygodniu 24h/dobę

CennikiCennik obowiązuje od 01.03.2021Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”