Cennik badań RTG

Cennik badań RTG CENTRUM MEDYCZNE I KARDIOLOGICZNE TOMASZ KUSS
obowiązujący od 15.11.2022 r.

Image
źródło: epoka.pro

RTG (wykonywane w Przychodni „Epoka)

"EPOKA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin
Rejestracja: 52 30 30 100
Rejestracja 2: 52 30 30 103
E-mail: epoka@epoka.pro
Cennik badań RTG CENTRUM MEDYCZNE I KARDIOLOGICZNE TOMASZ KUSS
Nazwa badania Cennik
Radiografia czaszki PA i bok  40 zł 
Radiografia czaszki boczna  40 zł 
Radiografia twarzoczaszki  40 zł 
Radiografia oczodołów PA i bok  60 zł 
Radiografia oczodołu PA - bok  30 zł
Radiografia oka celem wykrycia ciała obcego PA i bok  60 zł 
Radiografia kości nosa  40 zł 
Radiografia zatok przynosowych PA  40 zł
Radiografia nosogardła  40 zł 
Radiografia żuchwy  40 zł
Radiografia żuchwy skośna  40 zł
Radiografia kręgosłupa szyjnego AP i bok  50 zł 
Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe  50 zł 
Radiografia kręgosłupa szyjnego skosy  50 zł 
Radiografia kręgosłupa piersiowego Ap i bok  50 zł 
Radiografia kręgosłupa piersiowego Ap  30 zł 
Radiografia kręgosłupa piersiowego bok  30 zł 
Radiografia kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego AP i bok  50 zł 
Radiografia kręgosłupa C, TH, L-S /projekcja PA/ na ocenę skoliozy  70 zł
Radiografia kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego czynnościowe (2 projekcje)  50 zł 
Radiografia kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego Ap  30 zł 
Radiografia kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bok  30 zł 
Radiografia kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego skosy  50 zł 
Radiografia kości krzyżowej i ogonowej AP i boczna  40 zł 
Dziecięca radiografia klatki piersiowej AP/PA  40 zł 
Radiografia klatki piersiowej PA i bok  70 zł 
Radiografia klatki piersiowej PA  40 zł 
Radiografia klatki piersiowej bok  40 zł 
Radiografia klatki piersiowej (medycyna pracy)  40 zł 
Radiografia klatki piersiowej celowane na szczyt płuc  40 zł 
Radiografia klatki piersiowej znakowane PA  50 zł 
Radiografia żeber jednostronne PA/AP  40 zł 
Radiografia żeber jednostronne skos  40 zł 
Radiografia żeber obustronne PA /AP  40 zł 
Radiografia mostka bok  50 zł 
Radiografia jamy brzusznej AP  50 zł 
Radiografia porównawcza rąk PA i skos  70 zł 
Radiografia porównawcza rąk PA  40 zł 
Radiografia ręki grzbietowo – dłoniowa i skos  40 zł 
Radiografia ręki bok  40 zł
Radiografia palce ręki grzbietowo – dłoniowe i bok  40 zł 
Radiografia kości nadgarstka PA i bok  40 zł 
Radiografia kości przedramienia AP i bok  40 zł 
Radiografia stawu łokciowego AP i bok  50 zł 
Radiografia kości ramiennej AP i bok  40 zł 
Radiografia ręki Pa i bok  40 zł 
Radiografia stawu ramiennego AP  40 zł 
Radiografia obojczyka PA  40 zł 
Radiografia stawu ramiennego osiowe  40 zł 
Radiografia łopatki AP  40 zł 
Radiografia łopatki styczne  40 zł 
Radiografia stopy grzbietowo – podeszwowe i skosy  70 zł 
Radiografia palec stopy AP i bok  40 zł 
Radiografia stopy  grzbietowo – podeszwowa i skos  40 zł 
Radiografia stawy stóp na stojąco AP i bok  70 zł 
Radiografia kości piętowej bok (LAT)  40 zł 
Radiografia kości piętowej osiowe  40 zł 
Radiografia stawu skokowego AP i bok  40 zł 
Radiografia kości podudzia AP i bok  40 zł 
Radiografia stawu kolanowego AP i bok  50 zł 
Radiografia rzepki AP i bok  50 zł
Radiografia rzepki osiowe  40 zł 
Radiografia stawów kolanowych AP i bok (2)  80 zł 
Radiografia stopy AP i skos  40 zł 
Radiografia stawy stopy AP i bok  40 zł 
Radiografia stawy kolanowe na stojąco AP i bok – 2 nogi (3 zdj.)  80 zł 
Radiografia stawy kolanowe na stojąco AP i bok 1 noga  50 zł 
Radiografia stawy skroniowo – żuchwowe (2)  70 zł 
Radiografia stawy skroniowo – żuchwowe (1)  40 zł 
Radiografia kości udowej AP i bok  50 zł 
Radiografia stawu biodrowego AP  40 zł 
Radiografia stawu biodrowego osiowe  40 zł 
Radiografia stawy biodrowe AP  80 zł 
Radiografia miednicy AP  50 zł 
Radiografia stawów kolanowych AP i bok (2)  90 zł 
Radiografia stawów krzyżowo – biodrowych AP i skosy  60 zł 
Radiografia stawów krzyżowo – biodrowych AP  40 zł 
Radiografia pantomograficzna na płycie i filmie  80 zł 
Radiografia stawy skroniowo - żuchwowe  40 zł 
Zdjęcie zębowe dla pacjenta wewnętrzny  30 zł 
Zdjęcie zębowe dla pacjenta zewnętrzny  40 zł 
Radiografia pantomograficzna na płycie CD  70 zł 
Tomografia zębowa 5x5  200 zł 
Tomografia zębowa 8x8  280 zł 
Zdjęcie cefalometryczne bok  70 zł 
Zdjęcie cefalometryczne bok na foli  80 zł 
Zdjęcie cefalometryczne AP lub PA  80 zł 
Zdjęcie cefalometryczne AP lub PA na folii  90 zł 
Diagnostyka ortodontyczna – zdjęcie cefalometryczne + zdjęcie pantomograficzne  120 zł 
Diagnostyka ortodontyczna – zdjęcie cefalometryczne + zdjęcie pantomograficzne na folii  140 zł 
Wydruk tomografii na kliszy z pozycjonowaniem  60 zł 
Radiografia spojenie łonowe  40 zł 
Panorama duplikat  40 zł 
Radiografia zębowa duplikat  30 zł 
Radiografia pantomograficzna na płycie i filmie  90 zł 
Wydruk na foli (małe zdjęcie)  30 zł 
Wydruk na foli (średnie zdjęcie)  30 zł
Wydruk na foli (duże zdjęcie)  30 zł 


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”