Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Skamed


Nazwa badania

Cena

MR głowy 420 zł
MR głowy z kontrastem 600 zł
MR angio naczyń mózgowia 420 zł
MR tkanki miękkie z kontrastem (jedna okolica anatomiczna) 740 zł
MR przysadki mózgowia z konstrastem 610 zł
MR oczodoły 490 zł
MR oczodoły z kontrastem 680 zł
MR staw (bark, staw skokowy, łokieć, nadgarstek, stopa, ręka) 550 zł
MR staw kolanowy 450 zł
MR kręgosłup (1 odcinek) 420 zł
MR cały kKręgosłup 1100 zł
MR stawy krzyżowo-biodrowe 350 zł
MRCP (CHOLANGIO - MR) 420 zł
MR jamy brzusznej z konstrastem 980 zł
MR miednica mniejsza (narząd rodny, prostata) 980 zł
MR jama brzuszna Enterografia z konstrastem 1040 zł
Pakiet MR głowa i angio 700 zł
Pakiet MR głowa z kontrastemi angio 890 zł
Pakiet ból głowy (MR głowa-mózgowie, angio, kręgosłup szyjny) 950 zł
Pakiet ból głowy z kontrastem 1140 zł
Pakiet ból pleców (MR kregosłup piersiowy + lędźwiowo-krzyżowy, stawy krzyżowo-biodrowe) 950 zł
Środek kontrastowy ( w razie potrzeby podania) 190 zł

Rejestracja Telefoniczna

Myślęcinek, ul. Jeździecka 2

Pracownia Rezonansu MagnetycznegoProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”