Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej - Nestor


Nazwa badania

Cena

Kontrast mały (do 50 ml) 110 zł
Kontrast mały (> 50 ml) 150 zł
Kontrast mały (> 100 ml) 190 zł
Konstrast doustny 65 zł
TK głowy 250 zł
TK szyi 250 zł
TK oczodołów 250 zł
TK twarzoczaszki 250 zł
TK kości skroniowych 250 zł
TK zatok 250 zł
TK klatki piersiowej (HRCT) 300 zł
TK jamy brzusznej 300 zł
TK jamy brzusznej wielofazowe 350 zł
TK miednicy 280 zł
TK kręgosłupa - 1 odcinek (szyjny, piersiowy, lędźwiowy) 250 zł
TK stawów (jeden staw) 250 zł
Angio TK z kontrastem 470 zł
Angio TK klatki piersiowej z oceną pól płucnych 770 zł
TK nadnerczy 250 zł
Badanie dwóch okolic anatomicznych przylegających 450 zł
Badanie trzech okolic anatomicznych przylegających 650 zł

Rejestracja Telefoniczna

Żnin, ul.Szpitalna 30

Pracownia Tomografii KomputerowejProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”