Test Fluorecare, Zestaw combo antygenów 4w1 - Covid-19, grypa A/B, RSV

Image

Test Fluorecare, Zestaw combo antygenów 4w1 - Covid-19, grypa A/B, RSV.

Test Grypa A/B + COVID-19 RSV Combo Ag jest testem immunochromatograficznym do diagnostyki domowej in vitro, przeznaczonym do jakościowego, różnicowego wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa grypy typu A (włączając w to podtyp H1N1), wirusa grypy typu B, wirusa RSV i/lub wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosa pobranych od osób z objawami zakażenia lub bez, albo z podejrzeniem zakażenia grypą typu A/B, RSV i/lub COVID-19.

  • Do wykonania w warunkach domowych, proste wykonanie, wynik po 15 minutach.
  • 100% swoistość kliniczna, czułość 94,35%.

Ten autotest jest testem certyfikowanym przez UE do użytku publicznego lub domowego.

Mniej inwazyjny wymaz z nosa - znacznie wygodniejszy niż inne testy.

Używany w całej Europie.

Cena Testu: 40 zł

Wskazania do wykonania testu:

1

gorączka,

2

ból głowy,

3

osłabienie,

4

dreszcze,

5

katar,

6

zapalenie gardła,

7

kontakt z osobą zakażoną,

8

podejrzenie infekcji COVID-19.

Image
Image

Zawartość pudełka:

1

kaseta testowa,

2

sterylna wymazówka,

3

probówka z buforem,

4

statyw,

5

woreczek na odpady,

6

instrukcja użycia.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”