lek. Rafał Mackiewicz

lek. Rafał Mackiewicz


lek. Rafał Mackiewicz

lek. Rafał Mackiewicz

specjalista chirurgii dziecięcej


Prowadzi konsultacje i leczenie w zakresie m. in. :

- chirurgii dziecięcej

- diagnostyki jamy brzusznej, kanałów pachwinowych, jąder, guzków podskórnych 

- mniejszych i większych zabiegów chirurgicznych (np. klinowe wycięcie wału paznokciowego przy wrastających paznokciach)

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00

Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Środa 09:00 - 12:00


Przyjęcia pacjentów w jedną Środę w miesiącu (terminy podawane są podczas rejestracji telefonicznej bądź rejestracji on-line).

Rejestracja Telefoniczna

raf_mackiewicz@wp.pl

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”