dr n.med. Michał Molski

dr n. med. Michał Molski


dr n. med. Michał Molski

dr n. med. Michał Molski

specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej


Świadczenia medyczne w zakresie:

· chirurgia ogólna

· chirurgia naczyniowa

· flebolog

· konsultacja

· konsultacja z USG

· skleroterpia

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 17:00

Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Środa 12:00 - 19:00


Przyjęcia pacjentów w jedną środę miesiąca (terminy podawane są podczas rejestracji telefonicznej pod nr tel. 789-136-875).

Rejestracja Telefoniczna

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”