mgr Agata Bereźnicka

mgr Agata Bereźnicka


mgr Agata Bereźnicka

mgr Agata Bereźnicka

dietetyk kliniczny i sportowy


Konsultacje dietetyczne w zakresie :

  • Analizy wyników badań laboratoryjnych
  • Analizy dotychczasowego stylu odżywiania
  • Analizy składu ciała
  • Diety dla kobiet w ciąży
  • Diety redukcyjnej
  • Dietoterapii
  • Poradnictwa żywieniowego


Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00


Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 14:00 - 16:00


  Przyjęcia pacjentów w co drugi Poniedziałek.

Rejestracja Telefoniczna

bereznicka@dietetyk-bydgoszcz.eu

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”