lek. Tomasz Kuss


lek. Tomasz Kuss

lek. Tomasz Kuss

specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, ultrasonografista i echosonografista


I. Diagnostyka obrazowa:

Badania ultrasonograficzne:
- USG torbieli Backera okolicy stawu kolanowego
- USG jamy brzusznej
- USG tarczycy
- USG prostaty przez powłoki brzuszne
- USG doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych
- USG doppler duplex aorty brzusznej, tętnic biodrowych i tętnic kończyn dolnych
- USG piersi
- USG węzłów chłonnych
- USG doppler żył kończyn dolnych 

II. Diagnostyka kardiologiczna:

- Badanie echokardiograficzne ( echo serca)
- Próba wysiłkowa
- Holter EKG
- Holter ciśnieniowy
- EKG


III. Diagnostyka pulmonologiczna:

- Spirometria


IV. Usługa urologiczna:

- Założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego

V. Wizyty lekarskie:

Interna zaliczana jest do najstarszych nauk, która traktuje człowieka holistycznie. Twierdzi, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie na siebie oddziaływają, w związku z tym należy leczyć całe ciało, a nie tylko chorą część, aby pacjent mógł odzyskać zdrowie.

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00

Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Wtorek 14:00 - 18:00
Piątek 14:00 - 20:00

Rejestracja Telefoniczna

mediqss@wp.pl

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”