lek. Maciej Jabłoński

lek. Maciej Jabłoński


lek. Maciej Jabłoński

lek. Maciej Jabłoński

rezydent w trakcie specjalizacji z kardiologii


Świadczenia medyczne w zakresie :

  • leczenia nadciśnienia tętniczego
  • niewydolności serca
  • choroby niedokrwiennej serca
  • zaburzeń rytmu

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00

Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Czwartek 15:00 - 19:00


  Przyjęcia pacjentów w dwa Czwartki w miesiącu.

Rejestracja Telefoniczna

adres e-mail

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”