Lek. Med. Tomasz Zając

Lek. Med. Tomasz Zając


Lek. Med. Tomasz Zając

Lek. Med. Tomasz Zając

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych


Świadczenia medyczne w zakresie :

  • kardiologia konsultacje
  • elektroterapia
  • diagnostyka
  • możliwość ustalenia kontroli stymulatora

Rejestracja:

Dzień Tygodnia Godzina
Poniedziałek 9:00 - 15:00
Wtorek 9:00 - 19:00
Środa 9:00 - 15:00
Czwartek 9:00 - 15:00
Piątek 9:00 - 20:00

Terminy przyjęć:


  Przyjęcia pacjentów w jedną środę miesiąca (terminy podawane są podczas rejestracji telefonicznej bądź rejestracji on-line).

Dzień tygodnia Godzina
Środa 15:00 - 19:00

Rejestracja Telefoniczna

adres e-mail

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”