lek. Tomasz Zając

lek. Tomasz Zając


lek. Tomasz Zając

lek. Tomasz Zając

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych


Świadczenia medyczne w zakresie :

  • kardiologia konsultacje
  • elektroterapia
  • diagnostyka
  • możliwość ustalenia kontroli stymulatora

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00

Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Środa 14:00 - 19:00


Przyjęcia pacjentów w jedną Środę w miesiącu (terminy podawane są podczas rejestracji telefonicznej bądź rejestracji on-line).

Rejestracja Telefoniczna

adres e-mail

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”