lek. Beata Anna Polak

lek. Beata Anna Polak


lek. Beata Anna Polak

lek. Beata Anna Polak

specjalista neurolog


Leczone choroby:

  • bóle głowy,
  • bóle kręgosłupa,
  • zawroty głowy,
  • stwardnienie rozsiane,
  • udar mózgu

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00

Terminy przyjęć:


Dzień tygodnia Godzina
Różne dni w miesiącu 16:00 - 20:00 


Przyjęcia pacjentów raz w miesiącu

Rejestracja Telefoniczna

Wyślij wiadomość

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”