Poradnia pocowidowa


Świadczenia medyczne w zakresie:

 • istotną jej funkcjonowania ma być zapewnienie ozdrowieńcom kompleksowej opieki medycznej, w której skład wchodzi konsultacja ze specjalistą chorób płuc - pulmonologiem lek. Jarosław Czerniak,
 • wykonanie badania czynnościowego układu oddechowego - badanie spirometrii
 • w razie potrzeb kierowanie pacjentów na badania Tomografii Komputerowej klatki piersiowej (HRCT) , głowy czy jamy brzusznej.
 • Dodatkowo u pacjentów, którzy przechorowali COVID - 19 przewidujemy ocenę układu sercowo-naczyniowego w ramach diagnostyki kardiologicznej.

Diagnostyka kardiologiczna i ultrasonografia wykonywaną przez lek. Tomasza Kussa:

 • echo serca,
 • próby wysiłkowe,
 • holtery EKG/ ciśnieniowe,

Ponadto w razie wystąpienia u pacjentów pocovidowych innych objawów związanych np. z chorobą wątroby, nerek, czy trzustki, będziemy wykonywać badanie:

 • USG jamy brzusznej,
 • a przy podejrzeniu zakrzepicy żył głębokich- badanie USG doppler żył kończyn dolnych.

Dodatkowo ze względu na złożoność powikłań po chorobie uruchamiamy również w obrębie poradni rehabilitację z fizjoterapeutą - mgr Anna Glabas.

Najczęściej pacjenci zmagają się z problemami z oddychaniem, zmniejszoną sprawnością ogólną organizmu, znacznie mniejszą tolerancją wysiłku fizycznego, występowaniem bóli mięśniowo-stawowych, zaburzeniami pamięci- zwaną mgłą pocovidową.

Dolegliwości te zdecydowanie ograniczają aktywność pacjentów, dlatego w ramach  ćwiczeń z fizjoterapeutą pacjenci będą mogli liczyć na:

 • treningi marszowe,
 • masaż - wg indywidualnych wskazań,
 • treningi relaksacyjne,
 • treningi poprawiające sprawność fizyczną,
 • ćwiczenia oddechowe.

Jeśli zmagasz się również z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, wykonaj USG jamy brzusznej, a następnie umów się na konsultacje dietetyczne z mgr Agata Bereźnicka.

Co należy wziąć na umówioną wizytę?

 • aktualne wyniki badań, zarówno obrazowych jak i laboratoryjnych, jeśli pacjent jest w ich posiadaniu,
 • historię przebytej choroby.

Rejestracja:


Dzień Tygodnia Godzina
pon. - pt. 09:00 - 15:00
Terminy przyjęć:


Lekarz Dzień tygodnia Godzina
lek. Jarosław Czerniak Wtorek 15:30 - 19:00
lek. Tomasz Kuss Wtorek 14:00 - 18:00
lek. Tomasz Kuss Piątek 14:00 - 20:00
mgr Anna Glabas Środy 09:00 - 15:00
mgr Anna Glabas Czwartek* 10:00 - 18:00
mgr Anna Glabas Piątek* 09:00 - 17:00
mgr Agata Bereźnicka co drugi poniedziałek 14:00 - 17:00

  * Czwartek - 09.02.

  * Piątek - 17.02 oraz 24.02.

660 290 909

Rejestracja Telefoniczna

cmktomaszkuss@wp.pl

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”