Lek. Med. Maciej Radzimierski

Lek. Med. Maciej Radzimierski


Lek. Med. Maciej Radzimierski

Lek. Med. Maciej Radzimierski

specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu protezoplastyki stawów, wad narządu ruchu u dorosłych, chirurgii ręki, urazów narządu ruchu i innych. Poza tym wspomaga się diagnostyką USG narządu ruchu (na potrzeby własne). Dodatkowo m. in.:

- blokady sterydowe,

- iniekcje z kwasu hialuronowego (wiskosuplementacja),

- iniekcje z osocza bogatopłytkowego (PRP),

- różne iniekcje pod kontrolą USG + małe zabiegi ambulatoryjne.

Rejestracja:

Dzień Tygodnia Godzina
Poniedziałek 9:00 - 15:00
Wtorek 9:00 - 19:00
Środa 9:00 - 15:00
Czwartek 9:00 - 15:00
Piątek 9:00 - 20:00

Terminy przyjęć:

Przyjęcia pacjentów w co drugi poniedziałek oraz w co drugą środę (terminy podawane są podczas rejestracji telefonicznej bądź rejestracji on-line).

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 13:30 - 19:00
Środa 15:00 - 18:00

Rejestracja Telefoniczna

maciek_radzimierski@wp.pl

Adres

Ułańska 6, ŻninProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”