Pracownia badań RTG

„Pracownia badań RTG”

Image

Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej

"Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. Z o.o"
Szpitalna 30, 88-400 Żnin
Pracownia RTG czynna jest:
pn. - pt. 07:30 - 11:00
pn. - pt. 15:00 - 19:00
źródło: szpitalznin.pl

Cennik badań RTG dla Centrum Medycznego i Kardiologicznego Tomasz Kuss

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Cena
 Zdjęcie klatki piersiowej 
70 zł
 Zdjęcie klatki piersiowej boczne
60 zł
 Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne
120 zł
 Zdjęcie klatki piersiowej znakowane
70 zł
 Zdjęcie klatki piersiowej AP i bok z oceną tarczycy
90 zł
 Zdjęcie klatki piersiowej dziecko do lat 18
70 zł
 Zdjęcie klatki piersiowej boczne dziecko do lat 18
60 zł
 Zdjęcie mostka boczne
60 zł
 Zdjęcie mostka skos
60 zł
 Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych
60 zł
 Zdjęcie żeber
70 zł
 Zdjęcie czaszki projekcja AP i boczna
60 zł
 Zdjęcie twarzoczaszki
60 zł
 Zdjęcie czaszki projekcja osiowa
60 zł
 Zdjęcie nosogardła boczne
60 zł
 Zdjęcie oczodołu
60 zł
 Zdjęcie oczodołów
90 zł
 Zdjęcie oczodołów na ciało obce
110 zł
 Zdjęcie kości nosowej
60 zł
 Zdjęcie żuchwy projekcja PA
60 zł
 Zdjęcie żuchwy projekcja boczna
60 zł
 Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego
60 zł
 Zdjęcie zatok obocznych nosa
60 zł
 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i boczne
70 zł
 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego skos prawy i lewy
70 zł
 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe
70 zł
 Zdjęcie celowane na ząb obrotnika
60 zł
 Zdjęcie kręgosłupa  L-S czynnościowe
70 zł
 Zdjęcie kręgosłupa Th AP i boczne
70 zł
 Zdjęcie kręgosłupa  L-S AP i boczne
70 zł
 Zdjęcie kręgosłupa  L-S projekcja skośna lewa i prawa
70 zł
 Zdjęcie kręgosłupa  L-S celowane na pograniczne L5 - S1
60 zł
 Zdjęcie miednicy
80 zł
 Zdjęcie kości krzyżowej
70 zł
 Zdjęcie stawów krzyżowo – biodrowych
60 zł
 Zdjęcie stawów krzyżowo – biodrowych skos prawy i lewy
80 zł
 Zdjęcie kręgosłupa C, Th, L-S, projekcja PA ,na ocenę skoliozy
100 zł
 Zdjęcie kręgosłupa C, Th, L-S, projekcja PA ,na ocenę skoliozy - 2 projekcje
140 zł
 Zdjęcie stawu biodrowego
60 zł
 Zdjęcie stawów biodrowych prawego i lewego
120 zł
 Zdjęcie stawów biodrowych noworodki
70 zł
 Zdjęcie osiowe stawu biodrowego
70 zł
 Zdjęcie obojczyka
60 zł
 Zdjęcie stawu obojczykowo-barkowego
60 zł
 Zdjęcie stawu barkowego
60 zł
 Zdjęcie stawu barkowego prawego i lewego
110 zł
 Zdjęcie stawu barkowego projekcja osiowa
60 zł
 Zdjęcie stawów obojczykowo-mostkowych
60 zł
 Zdjęcie łopatki
60 zł
 Zdjęcie kości ramieniowej projekcja AP i boczna
60 zł
 Zdjęcie stawu łokciowego
60 zł
 Zdjęcie przedramienia
60 zł
 Zdjęcie dłoni projekcja PA i boczna
60 zł
 Zdjęcie nadgarstka
60 zł
 Zdjęcie palca projekcja AP i boczna
60 zł
 Zdjęcie dłoni porównawcze AP (2 rzuty - 120zł)
80 zł
 Zdjęcie kości udowej projekcja PA i boczna
60 zł
 Zdjęcie stawu kolanowego projekcja PA i boczna
70 zł
 Zdjęcie stawów kolanowych prawego i lewego
130 zł
 Zdjęcie rzepki osiowe
60 zł
 Zdjęcie podudzia projekcja AP i boczna
60 zł
 Zdjęcie stawu skokowego projekcja AP i boczna
60 zł
 Zdjęcie stopy projekcja AP i boczna
60 zł
 Zdjęcie stopy projekcja PA i boczna lub skos
60 zł
 Zdjęcie stóp porównawcze AP (2 rzuty - 120 zł)
90 zł
 Zdjęcie kości piętowej
60 zł
 Zdjęcie kości piętowych porównawcze
110 zł
 Zdjęcie palców stopy projekcja PA i skos
60 zł
 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
70 zł
 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej dziecko do lat 18
60 zł
 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej z ujęciem prawej i lewej
70 zł
Uwaga!
Cena badań diagnostycznych zlecanych w trybie CITO jest podwyższona o 50 % ceny badania.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk