Labioplastyka

Labioplastyka

Labioplastyka jest zabiegiem redukującym przerost warg sromowych mniejszych. Przeprowadza się ją w znieczuleniu miejscowym, w pozycji ginekologicznej. Trwa około 60 minut i kończy się założeniem od jednego do kilku rozpuszczalnych szwów. 

Przeciwwskazania:

1

ciąża,

2

miesiączka,

3

choroby wątroby,

4

przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych,

5

infekcje dróg rodnych,

6

choroby dróg płciowych o podłożu nowotworowym.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”