Laser frakcyjny CO2

Laser frakcyjny CO2

Laser frakcyjny CO2 jest uznanym narzędziem terapeutyczno-estetycznym na całym świecie.

W ginekologii estetycznej używany jest do zabiegów:

1

wybielania okolic intymnych,

2

w dystrofiach sromu (ogranicza świąd i ból),

3

rewitalizacji i nawilżenia pochwy,

4

leczenia wczesnych postaci wysiłkowego nietrzymania moczu.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”