Ultradźwięki HIFU

Ultradźwięki HIFU

Zabieg z wykorzystaniem HIFU polega na dostarczeniu fali ultradźwiękowej w miejsca intymne na odpowiedniej głębokości i przy użyciu odpowiedniej głowicy. Zogniskowana fala przechodząc przez ścianę pochwy powoduje podwyższenie temperatury w tkankach docelowych tworząc kontrolowaną mikro koagulację tkanek. W efekcie aktywowane są wzmożone procesy regeneracyjne okolic intymnych, zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny oraz zmiana ich struktury na bardziej przestrzenną. Pochwa jest zrewitalizowana napięta i odpowiednio nawilżona. Zabieg HIFU okolic intymnych poprawia doznania seksualne i zaskakująco odmładza okolice intymne.

Wskazania do zabiegu:

1

zespół luźnej pochwy (po ciążach, porodach, menopauzie),

2

wysiłkowe nietrzymanie moczu I i II stopnia,

3

utrata elastyczności tkanek pochwy,

4

zmniejszenie satysfakcji z życia seksualnego,Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”