Dermatochirurgia laserowa

Dermatochirurgia laserowa

Laser frakcyjny CO2 dzięki obecności głowicy dermatochirurgicznej jest w stanie z bardzo dużą precyzją dotrzeć wiązką światła do defektu skórnego. Dzięki kontrolowanej penetracji usuwa zmiany skórne dokonując minimalnych uszkodzeń tkanek sąsiadujących. 

Zabieg przebiega z zastosowaniem znieczulenia miejscowego lub bez znieczulenia.

Zastosowania dermatochirurgii laserowej:

1

kurzajki,

2

brodawki zwykłe,

3

brodawki płaskie,

4

mięczak zakaźny,

5

cysty,

6

gruczolaki,

7

włókniaki,

8

zrogowacenia, odciski,

9

kępki żółte,

10

zmiany naczyniowe,

11

poprawa kolorytu skóry.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”