Laseroterapia

Image

Laseroterapia

Laseroterapia w fizjoterapii to wykorzystanie promieniowania laserowego o niskiej mocy. Jest to jedna z metod fizykoterapii polegająca na naświetlaniach powierzchni ciała.

Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, powoduje wzrost mikrokrążenia, wpływa na procesy immunologiczne, ułatwia regeneracje nerwów, przyspiesza zrost kostny , pobudza do syntezy miocyty i przyspiesza procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek.

Wskazania:

1

łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostroga piętowa,

2

stany po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach,

3

naderwania mięśni,

4

choroba zwyrodnieniowa stawów,

5

bóle stawów,

6

bóle kręgosłupa, rwa kulszowa,

7

zespół cieśni nadgarstka,

8

rwa kulszowa.

Image


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”