Ultradźwięki

Image

Ultradźwięki

Ultradźwięki w rehabilitacji są drganiami o częstotliwości wyższej niż 20 000 Hz (dźwięki są niesłyszalne dla ludzkiego ucha). To rodzaj mechanoterapii, więc podczas zabiegu przez tkanki nie przechodzi żaden prąd elektryczny. W fizykoterapii przeważnie stosuje się częstotliwość 0,8 – 3 MHz.

Wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, poprawiają mikrokrążenie, zwiększają syntezę kolagenu, zmniejszają napięcie mięśniowe, przyspieszają przepływ limfy w naczyniach limfatycznych.

Wskazania:

1

zapalenia ścięgien, kaletek, stawów,

2

stany po złamaniach,

3

stany pourazowe,

4

łokieć tenisisty, golfisty, ostroga piętowa,

5

zespół cieśni nadgarstka,

6

obrzęki limfatyczne,

7

choroby o podłożu reumatoidalnym.

Image


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”