Zdrowy sportowiec

Wiadomość

Pamięć podręczna oczyszczona

„Zdrowy sportowiec”

Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia i uprawiasz jakiś sport, poniższy pakiet pozwoli sprawdzić Twoją kondycję i zadbać o zdrowie.

PAKIET ZDROWY SPORTOWIEC

 • ZDROWY SPORTOWIEC
 • 1225 zł
 • • EKG spoczynkowe
 • • Badanie RR
 • • Pomiar saturacji
 • • EKG wysiłkowe
 • • Echo serca
 • • Holter EKG
 • • Spirometria
 • • RTG płuc
 • • badania laboratoryjne: morfologia, OB, lipidogram, glukoza, elektrolity (Na, K, ) magnez, TSH , kreatynina, magnez, Wskaźnik protrombinowy (INR) , d-dimery,żelazo, , ferrytyna, wit. B12 i 25(OH) Vit D3, AlAT , AspAT, badanie ogólne moczu
 • Umów sięProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk