Zdrowy sportowiec

Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia i uprawiasz jakiś sport, poniższy pakiet pozwoli sprawdzić Twoją kondycję i zadbać o zdrowie.

ZDROWY SPORTOWIEC
1150 zł
  • • EKG spoczynkowe
  • • Badanie RR
  • • EKG wysiłkowe
  • • Echo serca
  • • Holter EKG
  • • Spirometria
  • • RTG płuc
  • • badania laboratoryjne: morfologia, OB, lipidogram, glukoza, elektrolity (Na, K, ) magnez, TSH , kreatynina, magnez, Wskaźnik protrombinowy (INR) , d-dimery,żelazo, , ferrytyna, wit. B12 i 25(OH) Vit D3, AlAT , AspAT, badanie ogólne moczu


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”