FibroScan®

FibroScan®

FibroScan® to urządzenie medyczne wytwarzane przez Echosens. FibroScan® jako zarejestrowane i przebadane urządzenie medyczne posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty i rejestracje i jest oznakowane certyfikatem CE. FibroScan® posiada zarejestrowane wskazania do nieinwazyjnego pomiaru sztywności wątroby (E) i kontrolowanego parametru tłumienia wątroby (controled attenuation parameter CAP®) u ludzi. Wartości pomiaru zwłónienia i stłuszczenia wątroby otrzymane w wyniku badania FibroScan® muszą być interpretowane tylko i wyłącznie przez lekarza specjalistę doświadczonego i przeszkolonego w kierunku diagnostyki chorób wątroby z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych badań.

 • JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z BADANIA APARATEM FibroScan ®?

  • Badanie FibroScan® to specjalistyczna ocena stanu wątroby w zakresie zwłóknienia i stłuszczenia
  • Badanie FibroScan® jest łatwe i szybkie
  • Badanie FibroScan® jest bezbolesne i nieinwazyjne
  • Badanie FibroScan® jest bezpieczne i powtarzalne a wyniki badania są bezpośrednio skorelowane z chorobami wątroby 
  • Badanie FibroScan® to uznana metoda kompleksowej diagnostyki wątroby powszechnie wykorzystywana w codziennej praktyce lekarskiej i badaniach klinicznych

 • CZY BADANIE JEST BOLESNE? NIE.

  Badanie FibroScan® zwłóknienia i stłuszczenia wątroby jest bezbolesne i szybkie. W trakcie badania, pacjent czuje tylko delikatne wibracje na skórze, wywoływane końcówką głowicy.

 • JAK PRZEBIEGA BADANIE FIBRO SCAN®?

  • pacjent leży na plecach, z prawą ręką założoną za głowę.
  • precyzja i wiarygodność wyników badania zwłóknienia i stłuszczenia wątroby aparatem FibroScan® jest weryfikowana poprzez wykonanie serii 10 następujących
  po sobie niezależnych pomiarów na tej samej objętości organu.
  • lekarz specjalista oceni zwłóknienie i stłuszczenie wątroby oraz postawi kompleksową diagnozę w trakcie wizyty.

 • CO OZNACZAJĄ WYNIKI OTRZYMANE W TRAKCIE BADANIA FIBRO SCAN®?

  Twój lekarz zinterpretuje wyniki badania w trakcie wizyty i przedstawi Ci diagnozę stanu Twojej wątroby.

wątroba nietłumiąca = zdrowa wątroba

wątroba tłumiąca = choroba wątroby

FibroScan® bada tłumienie wątroby. Parametr tłumienia jest uzależniony od stanu stłuszczenia wątroby

 • CZYM JEST BADANIE ELASTOGRAFICZNE ZWŁÓKNIENIA
  I STŁUSZCZENIA WĄTROBY FIBRO SCAN®?

  Badanie FibroScan® to najnowsza i uznana technika diagnostyki medycznej, powszechnie używana przez lekarzy do oceny:
  • sztywności wątroby (parametr mierzony w jednostkach kPa i skorelowany z włóknieniem wątroby)
  • tłumienia wątroby (parametr mierzony w jednostkach dB/m i skorelowany ze stłuszczeniem wątroby)
  Jedyna obecnie dostępna nieinwazyjna metoda diagnostyki stanu uszkodzenia wątroby wykluczająca w większości przypadków konieczność wykonania biopsji wątroby. Natychmiastowe wyniki (w odróżnieniu od biopsji wątroby) pozwalają lekarzowi na ocenę stopnia wydolności wątroby w trakcie jednej wizyty i w połączeniu z innymi parametrami oceny stanu zdrowia pacjenta na postawienie diagnozy lub monitorowanie postępów trwającej już terapii.

wątroba miękka = zdrowa wątroba

wątroba sztywna = choroba wątroby

FibroScan® bada sztywność wątroby. Parametr sztywności jest uzależniony od stanu zapalnego i zwłóknienia wątroby

 • KTO MOŻE ZLECIĆ BADANIE ZWŁÓKNIENIA I STŁUSZCZENIA WĄTROBY?

  • Twój lekarz - w przebiegu wielu chorób, w celu oceny stanu wątroby aby wybrać najskuteczniejszą opcję leczenia
  • Zapytaj sam swojego lekarza – jeśli martwi Cię stan Twojej wątroby lub odczuwasz dolegliwości związane z jej funkcjonowaniem.
  W szczególności powinieneś pomyśleć o badaniu FibroScan® jeśli:

 • Zauważyłeś u Siebie:

  • żółtaczkę (zażółcenie skóry lub białek oczu)
  • świąd skóry
  • ciemny mocz
  • jasne/blade stolce
  • nudności
  • wymioty
  • biegunkę
  • zmniejszenie apetytu
  • redukcję masy ciała
  • uogólnione złe samopoczucie
  • gorączkę
  • uczucie zmęczenia
  • wzdęcie brzucha
  • obrzęk w kostkach
  • krwawe wymioty lub czarne stolce
  • ból brzucha (u góry po prawej stronie)
  • nadmierne tworzenie się siniaków lub przekrwień
  • senność, zmiany rytmu snu

 • Stwierdzono u Ciebie:

  • niedokrwistość,
  • zmiany stanu psychicznego –splątanie, drażliwość
  • depresję (nie związaną z wydarzeniami w życiu pacjenta)
  • zwiększone stężenie bilirubiny
  • zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (ASPAT, ALAT)

Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”