Sprzęt medyczny

Sprzęt medyczny


  • Więcej

    Zapewnienie opieki medycznej wysokiej jakości oznacza możliwość zbadania każdego pacjenta, bez względu na ich rozmiar, wagę czy stan zdrowia. Dzięki swojej wielostronności różnorodności w rozwiązaniach klinicznych ACUSON Juniper może zwiększyć pewność diagnostyczną na wszystkich oddziałach od radiologii, radiologii interwencyjnej oraz urologii do kardiologii, ortopedii czy położnictwa/ginekologii.

    Architektura systemu

    Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika bazujący na „home-base design” zmniejsza ilość wykonanych ruchów podczas badania i pozwala na łatwiejsze wykorzystanie pamięci motorycznej podczas używania urządzenia. W pełni zdigitalizowane procesowanie sygnału i formatowanie w technologii multibeam dostarcza najlepszego w swojej klasie obrazowania we wszystkich trybach i pozwala na bezproblemowe łączenie funkcji i opcji:Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”