Spirometria

Image

Spirometria

Spirometria (z łaciny spiro - oddychać i metria - pomiar) to bezbolesne i nieinwazyjne badanie, mierzące objętość i pojemność płuc pacjenta. Określa ono również szybkość przepływu powietrza przez płuca i oskrzela w równych fazach oddychania. Polega na wykonywaniu w określony sposób wdechów i wydechów przez specjalny ustnik połączony z urządzeniem zwanym spirometrem. 

Badania spirometryczne pozwalają na szybką diagnozę poważnych schorzeń dróg oddechowych i wdrożenie odpowiedniego ich leczenia oraz zakup ratującego życie sprzętu, takiego jak koncentrator tlenu, lub inhalator. 

Wynik spirometrii to minimum trzy krzywe przedstawiające zależność między przepływem powietrza a objętością płuc badanej osoby, które następnie interpretuje lekarz. Na ich podstawie stwierdzić można zaburzenia sprawności wentylacyjnej, takie jak zmniejszenie ilości pęcherzyków płucnych, czy zwężenie oskrzeli. 

Wskazania:

1

Dokuczliwe objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

2

Monitorowanie trwającego leczenia chorób układu oddechowego,

3

Przebyty wcześniej przeszczep płuc,

4

Narażenie pacjenta na szkodliwe czynniki środowiskowe,

5

Palenie wyrobów tytoniowych,

6

Podejrzenie astmy,

7

Podejrzenie POChP.

Image
Image

Przeciwwskazania:

1

Tętniak,

2

Krwioplucie,

3

Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

4

Niedawno przebyty zawał lub niestabilna dławica piersiowa,

5

Niedawno przebyta operacja na naczyniach krwionośnych,

6

Przebyte niedawno operacje okulistyczne.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”