USG tarczycy

Image

USG tarczycy

Ultrasonografia jest metodą obrazowania narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie przeprowadza się przy pomocy specjalnej aparatury, która wykorzystuje zjawiska ultradźwiękowe - wysłane do wnętrza organizmu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych tkanek.

Badanie umożliwia ocenić strukturę oraz budowę gruczołu tarczycy oraz wykryć stany zapalne w jej obrębie.

Badanie nie wymaga przygotowania.

Wskazania:

1

Powiększenie gruczołu.

2

Nieprawidłowe badania TSH.

3

Występowanie wola.

4

Duszności.

5

Trudności w przełykaniu.

6

Spadek lub przyrost masy ciała.

7

Bezsenność lub nadmierna senność.

8

Długotrwale utrzymująca się chrypka.

Image


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”