Test Helicobacter Antygen

„Helicobacter Antygen TEST”

Image

Helicobacter Test

Helicobacter Antygen TEST do doskonałe narzędzie do domowej diagnostyki, które pozwala na szybkie wykrycie antygenów H. pylori w kale. Bakteria ta odpowiedzialna jest za liczne problemy z układem pokarmowym, powodując takie choroby jak nowotwory żołądka czy jelit.

Badanie Zdrowy żołądek Helicobacter Antygen TEST ma przede wszystkim za zadanie wykryć antygen H. pylori znajdujący się w kale. Aby badanie mogło zostać uznane za wiarygodne, należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi tego produktu.

 

Cena Testu: 40 zł

Sposób użycia Helicobacter Antygen TEST z kału:

Przed rozpoczęciem badania Helicobacter Antygen Test z kału należy przygotować zegarek odmierzający czas do odczytu wyniku oraz chusteczkę higieniczną, przy pomocy której trzeba odłamać końcówkę w pojemniku do próbek kału. Następnie musimy przygotować materiał do badania, który można pobrać o każdej porze dnia do dokładnie umytego i osuszonego pojemnika. Należy jednak pamiętać, że próbka kału nie może być pobrana podczas antybiotykoterapii lub kuracji inhibitorami pompy protonowej bądź preparatami bizmutu. W trakcie pobierania próbki kału należy trzymać pojemnik niebieskim końcem skierowanym ku górze, białym ku dołowi. Następnie musimy odkręcić niebieską nakrętkę, po czym za pomocą aplikatora pobrać próbkę do badania poprzez trzykrotne „wkręcenie” jego końcówki na głębokość około 1 cm w różnych miejscach badanego kału, tak by powierzchnia aplikatora pokryta była cienką warstwą. Następnie aplikator z próbką kału wprowadzamy z powrotem do pojemnika zawierającego roztwór ekstrakcyjny, szczelnie zakręcamy i energicznie potrząsamy. Badanie powinniśmy wykonać niezwłocznie po przygotowaniu próbki kału, wciągu godziny. Po pobraniu próbki otwieramy aluminiową kopertkę, wyjmujemy płytkę testową i kładziemy ją na powierzchni poziomej. Następnie odkręcamy białą nakrętkę i potrząsamy pojemnik. Tak pobrany materiał dokładnie wymieszał się z płynem. Później przy pomocy chusteczki odłamujemy końcówkę pojemnika, po czym ściskamy jego ścianki w celu naniesienia 3 kropli powstałej mieszanki do testowego okienka znajdującego się na płytce, tak by końcówką nie dotykać owej płytki. Pozostałość mieszanki wylewamy do toalety, zaś pusty pojemniczek wyrzucamy do kosza. Wynik testu należy odczytać po upływie 10 minut, maksymalnie do 20.
Image

Jak odczytać wynik testu?

1

Negatywny wynik testu ma miejsce wówczas, gdy w okienku testowym widoczny jest jedynie pasek kontrolny C, natomiast pasek testowy T nie pojawia się. Oznacza to, że w pobranej próbce nie wykryto bakterii Helicobacter pylori.

2

Wynik pozytywny badania otrzymamy, jeżeli oba paski zarówno w strefie kontrolnej C, jak i w strefie testowej T będą dla nas widoczne. Będzie to oznaczało, że w próbce kału znajdują się bakterie Helicobacter pylori. Intensywność barwy poszczególnych pasków nie ma znaczenia. Nawet bardzo słabo widoczna barwa paska T będzie oznaczała dodatni wynik badania.

3

Wynik nieważny – Z nieważnym wynikiem testu mamy do czynienia wówczas, gdy w okienku testowym nie pojawia się żaden pasek lub widoczny jest jedynie prążek w strefie testowej T. W takiej sytuacji należy powtórzyć badanie używając do tego nowego testu oraz nowej próbki kału.

Image
Image

Zawartość pudełka:

1

aluminiowa szczelnie zamknięta koperta, zawierająca płytkę testową oraz środek pochłaniający wilgoć,

2

pojemnik z roztworem ekstrakcyjnym oraz aplikator do pobierania próbek kału,

3

instrukcja obsługi produktu.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk