Wizyta fizjoterapeutyczna

Image

Wizyta Fizjoterapeutyczna

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzam wywiad, wykonuję badanie i różnego rodzaju testy. Omawiam z pacjentem problem, przedstawiam plan rehabilitacji oraz wykonuję wstępną terapię.

W zależności od problemu i schorzenia, z którym zgłosił się pacjent dobieram różne rodzaje i  formy terapii min. terapia manualna, masaż, drenaż limfatyczny, masaż głęboki, ćwiczenia oraz w razie potrzeby proponuję zabiegi wspierające proces leczenia min. oklejanie taśmami ( Kinesiology Taping), laser, ultradźwięki, prądy.

Na pierwszą wizytę proszę zabrać posiadaną dokumentację medyczną np. wypis ze szpitala oraz wykonane badania diagnostyczne np. RTG, USG, MRI, TK.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”