Holter RR (holter ciśnieniowy)

„Holter RR (holter ciśnieniowy)”

Image

Holter RR (holter ciśnieniowy)

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.

Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia. Jest także pomocne w diagnozowaniu innych dolegliwości, których mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego. Z uwagi na to, że wiele czynników może wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego(np. emocje towarzyszące wizycie lekarskiej), pojedynczy wynik pomiaru może nie przesądzać o rozpoznaniu braku lub istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego najbardziej skuteczną i coraz częściej stosowaną w diagnostyce zaburzeń ciśnienia tętniczego metodą jest całodobowa ocena ciśnienia tętniczego przy pomocy aparatu holterowskiego.


Nie jest wymagane specjalne przygotowania do badania.

Wskazania:

1

W celu wykluczenia tzw. syndromu "białego fartucha" (występuje tylko w gabinecie lekarskim, a poza nim u chorego nie stwierdza się podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi),

2

u pacjentów z tzw. nadciśnieniem nocnym (występuje tylko w nocy),

3

u pacjentów podejrzanych o podwyższone ciśnienie tętnicze oraz celem kontroli skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.

Image

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Specjalista
Cena
 Holter RR (opis)
lek. Tomasz Kuss
200 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk