FibroScan®

Wiadomość

Pamięć podręczna oczyszczona

„FibroScan®”

Image

FibroScan®

FibroScan® to urządzenie medyczne wytwarzane przez Echosens. FibroScan® jako zarejestrowane i przebadane urządzenie medyczne posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty i rejestracje i jest oznakowane certyfikatem CE. FibroScan® posiada zarejestrowane wskazania do nieinwazyjnego pomiaru sztywności wątroby (E) i kontrolowanego parametru tłumienia wątroby (controled attenuation parameter CAP®) u ludzi. Wartości pomiaru zwłónienia i stłuszczenia wątroby otrzymane w wyniku badania FibroScan® muszą być interpretowane tylko i wyłącznie przez lekarza specjalistę doświadczonego i przeszkolonego w kierunku diagnostyki chorób wątroby z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych badań.

Koszt badania: 300 zł. Uwaga! Płatność tylko gotówką (Najlepiej odliczoną kwotą).

 

Jakie korzyści wynikają z badania aparatem Fibroscan?

Badanie FibroScan®

to specjalistyczna ocena stanu wątroby w zakresie zwłóknienia i stłuszczenia

Czy badanie jest bolesne? Nie

Badanie FibroScan® zwłóknienia i stłuszczenia wątroby jest bezbolesne i szybkie. W trakcie badania, pacjent czuje tylko delikatne wibracje na skórze, wywoływane końcówką głowicy.

Jak przebiega badanie Fibroscan®?

1

pacjent leży na plecach, z prawą ręką założoną za głowę.

2

precyzja i wiarygodność wyników badania zwłóknienia i stłuszczenia wątroby aparatem FibroScan® jest weryfikowana poprzez wykonanie serii 10 następujących po sobie niezależnych pomiarów na tej samej objętości organu.

3

lekarz specjalista oceni zwłóknienie i stłuszczenie wątroby oraz postawi kompleksową diagnozę w trakcie wizyty.

Co oznaczają wyniki otrzymane w trakcie badania Fibroscan®?

Badanie FibroScan® zwłóknienia i stłuszczenia wątroby jest bezbolesne i szybkie. W trakcie badania, pacjent czuje tylko delikatne wibracje na skórze, wywoływane końcówką głowicy.

Czym jest badanie elastograficzne zwłóknieniai stłuszczenia wątroby Fibroscan®?

Badanie FibroScan® to najnowsza i uznana technika diagnostyki medycznej, powszechnie używana przez lekarzy do oceny:
• sztywności wątroby (parametr mierzony w jednostkach kPa i skorelowany z włóknieniem wątroby)
• tłumienia wątroby (parametr mierzony w jednostkach dB/m i skorelowany ze stłuszczeniem wątroby)
Jedyna obecnie dostępna nieinwazyjna metoda diagnostyki stanu uszkodzenia wątroby wykluczająca w większości przypadków konieczność wykonania biopsji wątroby. Natychmiastowe wyniki (w odróżnieniu od biopsji wątroby) pozwalają lekarzowi na ocenę stopnia wydolności wątroby w trakcie jednej wizyty i w połączeniu z innymi parametrami oceny stanu zdrowia pacjenta na postawienie diagnozy lub monitorowanie postępów trwającej już terapii.

Image

wątroba nietłumiąca = zdrowa wątroba

Image

wątroba tłumiąca = choroba wątroby

FibroScan® bada tłumienie wątroby. Parametr tłumienia jest uzależniony od stanu stłuszczenia wątroby

wątroba miękka = zdrowa wątroba

Image

wątroba sztywna = choroba wątroby

FibroScan® bada sztywność wątroby. Parametr sztywności jest uzależniony od stanu zapalnego i zwłóknienia wątroby
Image

Kto może zlecić badanie zwłóknienia i stłuszczenia wątroby?

1

Twój lekarz

w przebiegu wielu chorób, w celu oceny stanu wątroby aby wybrać najskuteczniejszą opcję leczenia
2

Zapytaj sam swojego lekarza

jeśli martwi Cię stan Twojej wątroby lub odczuwasz dolegliwości związane z jej funkcjonowaniem.
3

W szczególności powinieneś pomyśleć o badaniu FibroScan® jeśli:

Zauważyłeś u Siebie:

• żółtaczkę (zażółcenie skóry lub białek oczu)
• świąd skóry
• ciemny mocz
• jasne/blade stolce
• nudności
• wymioty
• biegunkę
• zmniejszenie apetytu
• redukcję masy ciała
• uogólnione złe samopoczucie
• gorączkę
• uczucie zmęczenia
• wzdęcie brzucha
• obrzęk w kostkach
• krwawe wymioty lub czarne stolce
• ból brzucha (u góry po prawej stronie)
• nadmierne tworzenie się siniaków lub przekrwień
• senność, zmiany rytmu snu

Stwierdzono u Ciebie:

• niedokrwistość,
• zmiany stanu psychicznego –splątanie, drażliwość
• depresję (nie związaną z wydarzeniami w życiu pacjenta)
• zwiększone stężenie bilirubiny
• zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (ASPAT, ALAT)

Artykuły

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.01.2024
Nazwa
Cena
 FibroScan®
300 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk