Image

KTG

KTG to podstawowe badanie, które jest wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży. Polega na równoczesnej rejestracji czynności serca płodu oraz czynności skurczów macicy. Ułatwia to kontrolować stan dziecka, jego tętno oraz pojawiające się skurcze.


KTG zaleca się każdej kobiecie w trzecim trymestrze cięży. Jednak, jeśli występują wskazania oraz niepokojące objawy lekarz może zalecić jego wykonanie wcześniej i częściej.


Kardiotokografia jest zawsze wykonywana podczas porodu, a także wtedy, gdy minie jego termin.


Badanie jest w pełni bezpieczne. Wykonuje się je w wygodnej pozycji, zazwyczaj kobieta leży na lewym boku. Do brzucha za pomocą specjalnego pasa i po wcześniejszym nałożeniu żelu, przymocowane są dwie głowice.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”