KTG

„KTG”

Image

Badanie KTG

KTG to podstawowe badanie, które jest wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży. Polega na równoczesnej rejestracji czynności serca płodu oraz czynności skurczów macicy. Ułatwia to kontrolować stan dziecka, jego tętno oraz pojawiające się skurcze.

Kardiotokografia jest zawsze wykonywana podczas porodu, a także wtedy, gdy minie jego termin.

Badanie jest w pełni bezpieczne. Wykonuje się je w wygodnej pozycji, zazwyczaj kobieta leży na lewym boku. Do brzucha za pomocą specjalnego pasa i po wcześniejszym nałożeniu żelu, przymocowane są dwie głowice.

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Specjalista
Cena
 KTG dla pacjentek Centrum - Ciąża pojedyncza
lek. Michał Duczmal
50 zł
 KTG dla pacjentek Centrum - Ciąża bliźniacza
lek. Michał Duczmal
80 zł
 KTG dla pacjentek z zewnątrz - Ciąża pojedyncza
lek. Michał Duczmal
100 zł
 KTG dla pacjentek z zewnątrz - Ciąża bliźniacza
lek. Michał Duczmal
120 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk