USG bioderek

Image

USG bioderek

Bezbolesne, nieinwazyjne badanie trwające do kilkunastu minut. Lekarz rozsmarowuje na skórze dziecka specjalny żel, a następnie bada stawy biodrowe pod różnym kątem za pomocą sondy emitującej ultradźwięki.
Pierwsze badanie powinno się robić nie wcześniej niż przed ukończeniem 3 tygodnia. Najlepiej, aby rodzice zgłaszali się ze swoimi maluszkami w 6 tygodniu, a najpóźniej w 12 tygodniu życia. Kolejne usg wykonuje się w 3 miesiącu życia, a ostatnie, kiedy dziecko zacznie chodzić. Warto je wykonywać, nawet jeśli podczas pierwszego badania nie wykryto żadnych nieprawidłowości.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”