USG jamy brzusznej

Image

USG jamy brzusznej

Badanie umożliwia ocenić stan narządów znajdujących się w jamie brzusznej, w tym również ich wielkość oraz budowę.  USG pozwala szybko wykryć niepokojące zmiany (takie jak np. guzy, torbiele) oraz monitorować dynamikę rozwoju chorób.

Badanie jest bezbolesne i odbywa się w pozycji leżącej. Na USG należy zgłosić się minimum 5 godzin bez posiłku i z pełnym pęcherzem.

W naszej ofercie: USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej z oceną narządów miednicy mniejszej, USG jamy brzusznej z oceną prostaty.

 

Wskazania:

1

Ostre lub przewlekłe bóle brzucha.

2

Powiększenie się obwodu brzucha.

3

Utrata wagi ciała.

4

Utrata apetytu.

5

Biegunki.

6

Wymioty.

7

Uraz brzucha.

Image


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”