Pacjent po Covid 19

„Pacjent po Covid 19”

Przechorowałeś covid 19? Poniżej przedstawiamy ofertę pakietu, który pomoże Ci wrócić do formy i zadbać o Twoje zdrowie.

Pakiet Pacjent po przechorowaniu COVID 19

 • Pacjent po COVID 19
 • 2890 zł
 • 1. Badania:
 • • EKG spoczynkowe
 • • Badanie RR
 • • Pomiar saturacji
 • • EKG wysiłkowe
 • • Echo serca
 • • USG jamy brzusznej
 • • Spirometria
 • • Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
 • • Holter EKG
 • • USG doppler żył kończyn dolnych
 • • RTG płuc
 • 2. Konsultacje:
 • • pulmonologiczna
 • • kardiologiczna
 • • neurologiczna
 • 3. badania laboratoryjne:
 • • 25(OH), Vit D3, pc przeciw wirusowi SARS-Cov- IgG, HbsAg i pc antyHCV, OB, CRP ilościowe, morfologia z rozmazem ręcznym, APTT, Wskaźnik protrombinowy ( INR), d-dimery, troponina T ilościowo, NT-proBNP, elektrolity: sód i potas, magnez, kreatynina, LDH, bilirubina, AspAT, ALAT, GGTP, glukoza, TSH, badanie ogólne moczu
 • Umów sięProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk