Osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe to preparat, który otrzymuje się z krwi pacjenta.

Po pobraniu krwi zostaje ona poddana wirowaniu w celu uzyskania aktywnych trombocytów, zawierających czynniki pobudzające do namnażania i wzrostu komórek oraz syntezy macierzy międzykomórkowej. 

Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego potrzebują systematyczności w celu uzyskania zadowalających efektów. Rekomendowana liczba powtórzeń zabiegów to minimum trzy lub cztery serie z zastosowaniem odpowiednich odstępów czasowych ustalonych przez lekarza.

Wskazania do zabiegu:

1

poprawa ukrwienia skóry,

2

rewitalizacja skóry,

3

usuwanie cieni pod oczami,

4

poprawa kolorytu skóry,

5

zwiększenie napięcie skóry,

6

wygładzenie i spłycenie zmarszczek,

7

zagęszczanie włosów,

8

stymulacja wzrostu nowych włosów.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”