Test Antygenowy SARS CoV2

„Test antygenowy SARS CoV2”

Image

FlowFlex Test

Flowflex SARS-CoV-2 szybki test antygenowy przeznaczony do wykrywania antygenów nukleokapsydowych wirusa SARS CoV2 w wymazach z przedniej górnej części jamy nosowej. Badanie można wykonywać zarówno u osób wykazujących objawy zakażenia (w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia symptomów), jak i u osób, u których nie występują żadne objawy.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
  • Czułość względna: 97,1% (95% CI: 93,1%-98,9%)
  • Swoistość względna: 99,5% (95% CI: 98,2%-99,9%)
  • Dokładność: 98,8% (95% CI: 97,6%-99,5%)
  • Swoistość względna: 99,5% (95% CI: 98,2%-99,9%)

PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Test jest przeznaczony do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w próbce pobranej z przedniej części nosa.

Cena Testu: 10 zł

Sposób użycia wyrobu medycznego:

1

Przed zastosowaniem należy przeczytać ulotkę informacyjną.

2

Przed wykonaniem testu oraz po jego przeprowadzeniu należy dokładnie umyć ręce.

3

Wsunąć końcówkę absorbenta wymazówki do otworu nosowego, jednak nie głębiej niż na 2,5cm, pobrać próbkę (pięciokrotnie obrócić końcówkę wymazówki we wnętrzu nosa), czynność powtórzyć w drugim otworze nosowym.

4

Wymazówkę włożyć do probówki z buforem ekstrakcyjnym.

5

Obracać patyczkiem przez przez 30 sekund.

6

Następnie pięć razy obrócić wymazówkę, równocześnie ściskając boki probówki. Wyjąć wymazówkę z probówki, założyć na nią kroplomierz. Wymieszać dokładnie roztwór znajdujący się w probówce (należy obracać i stukać w dno probówki). Następnie delikatnie ściskając probówkę, wycisnąć 4 krople roztworu do zagłębienia na teście. Wynik odczytać po 15-30 minutach.

Image
Image

Jak odczytać wynik testu?

1

Wynik negatywny – widoczna jest tylko linia kontrolna C (wynik negatywny oznacza, że prawdopodobieństwo, że pacjent jest aktualnie chory na Covid-19, jest bardzo małe).

2

Wynik pozytywny – widoczna jest linia kontrolna C i linia testowa T (linia testowa może być słabo widoczna), uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga zastosowania się do zasad samoizolacji i kontaktu z lekarzem, wynik pozytywny wymaga potwierdzenia testem PCR.

3

Wynik nieprawidłowy – nie pojawia się linia kontrolna C.

Wynik odczytany po czasie dłuższym niż 30 minut jest niewiarygodny.
Image
Image

Zawartość pudełka:

1

1 test kasetkowy,

2

1 probówkę na bufor ekstrakcyjny,

3

1 jednorazową wymazówkę,

4

1 torebkę na odpady,

5

ulotkę informacyjną.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk