USG węzłów chłonnych

„USG węzłów chłonnych ”

Image

USG węzłów chłonnych

Badanie pozwala ocenić wielkość oraz budowę węzłów chłonnych. Pozwala z dużą dokładnością ocenić czy badany węzeł chłonny ma podejrzany charakter i czy wymaga pilnej diagnostyki inwazyjnej (np. biopsji).

Grupy węzłów chłonnych najczęściej oceniane w badaniu USG

  • pachowe
  • pachwinowe
  • szyjne, położone wzdłuż dużych naczyń szyi, podżuchwowe, karkowe
  • nadobojczykowe i podobojczykowe
  • węzły chłonne przestrzeni zaotrzewnowej (powiększone w przypadku chorób nowotworowych układu pokarmowego) - ocena tej okolicy stanowi część badania USG jamy brzusznej.

Badanie obwodowych węzłów chłonnych - nie wymaga żadnego przygotowania.

Badanie węzłów chłonnych zaotrzewnowych (JAMY BRZUSZNEJ) - należy być na czczo 6-8 godzin przed badaniem.

 

Wskazania:

1

Powiększenie, odczuwany ból oraz zmiany zauważone na skórze w okolicy węzłów.

Image

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Specjalista
Cena
 USG węzłów chłonnych (szyi, nadobojczykowych, podobojczykowych, pachowych, pachwinowych)
lek. Tomasz Kuss
200 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk