Próba wysiłkowa

„Próba wysiłkowa”

Image

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem z zakresu diagnostyki kardiologicznej, polegającym na ocenie pracy serca obserwowanego w czasie wysiłku, tym samym zwiększającego się zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Test wysiłkowy przeprowadzany jest na bieżni ruchomej bądź na rowerze treningowym tzw. cykloergometrze. W trakcie badania stopniowo podnoszony jest kąt nachylenia bieżni lub w przypadku ergometru rowerowego zwiększane obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, tym samym następuje wzrost pracy serca. W czasie trwania próby wysiłkowej stale kontrolowane są: częstość oraz rytm pracy serca, ciśnienie tętnicze oraz EKG.

Test wysiłkowy jest najczęściej wykonywaną próbą elektrokardiograficzną pozwalającą wykryć cechy choroby niedokrwiennej serca. Badanie umożliwia też ocenę wydolności fizycznej organizmu. Pozwala na dokładną ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny. Tego rodzaju diagnostyka kardiologiczna umożliwia wykrycie oraz rozpoczęcie leczenia chorób serca we wczesnym stadium zapobiegającemu pojawieniu się dolegliwości, które będą zauważalne w spoczynku. Ponadto test wysiłkowy pozwala ustalić plan rehabilitacji u osób po zawale serca bądź z chorobą serca oraz sprawdzić efektywność przepisanych leków.

Zaleca się, aby pacjent miał wygodny strój oraz obuwie.

Wskazania:

1

Ból w klatce piersiowej.

2

Zmiany widoczne w EKG spoczynkowym.

3

Zaburzenia rytmu serca.

4

Kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepie serca.

5

Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca

Image
Image

Przeciwwskazania:

1

Świeży zawał mięśnia serca.

2

Niestabilna dusznica bolesna.

3

Groźne zaburzenia rytmu serca.

4

Nadciśnienie tętnicze przekraczające 180/110 mm Hg.

5

Ostre choroby infekcyjne.

6

Choroby narządu ruchu i układu nerwowego uniemożliwiające wykonanie badania.

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Specjalista
Cena
 Próba wysiłkowa
lek. Tomasz Kuss
200 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk