E-rejestracja

„E-rejestracja”


Informacja dla pacjenta

Uprzejmie informujemy, że ustalone wcześniej godziny przyjęć w gabinecie lekarskim są terminami orientacyjnymi, dlatego uprzedzamy o możliwości wystąpienia opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Wynika to z charakteru naszej pracy oraz różnorodności problemów z jakimi zwracają się do Nas Pacjenci. Priorytetem jest dla nas udzielanie profesjonalnej pomocy niezależnie od czasu trwania wizyty.

Komunikat

"Drodzy Pacjenci,

 Korzystając z rejestracji on-line prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu. By dokończyć proces rejestracji, należy kliknąć w odpowiedni link potwierdzający. Link zostanie wysłany do Państwa w e-mailu po rozpoczęciu rejestracji on-line. Należy pamiętać, że rejestracja do wybranego specjalisty zostanie pomyślnie zakończona w momencie, gdy otrzymają Państwo e-maila o poniższej treści:

Nowoczesny system rezerwacji wizyt on-line
 
Twój specjalista (imię i nazwisko) oczekuje Cię w dniu (data wizyty) o godzinie (godzina wizyty).
Zabierz ze sobą wyniki badań i inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji."

 Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk