USG piersi

Image

USG piersi

USG piersi jest podstawowym badaniem diagnostycznym tkanki gruczołowej sutka.

W czasie badania oceniane są:

  • Budowa i struktura sutków.
  • Wykluczenie obecności zwapnień.
  • Wykluczenie zmian
  • Ocena przewodów mlekowych
  • Ocena dołów pachowych, głównie pod kątem zmienionych węzłów chłonnych.

Badanie nie wymaga przygotowania.

Wskazania:

1

Wyczuwalne zgrubienie.

2

Wyciek z brodawki sutkowej.

3

Ból piersi.

4

Powiększenie pachowych węzłów chłonnych.

5

Stan po mastektomii (usunięciu gruczołu piersiowego).

6

Uzupełnienie mammografii.

7

Badania kontrolne wcześniej rozpoznanych zmian łagodnych.

8

Profilaktyka.

Image


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”