Kinesiology Taping

Image

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping zwany również plastrowaniem dynamicznym to metoda opracowana przez japońskiego chiropraktyka Dr Kenzo Kase polegająca na aplikacji na ciało plastrów, które mają wpływ na skórę, powięź, mięśnie, stawy, układ limfatyczny, układ nerwowy czy układ krążenia. 

Odpowiednio naklejone taśmy poprawiają mikrokrążenie, działają przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, normalizują napięcie mięśniowe, odciążają daną partię ciała, wspierają funkcję stawów.

Wskazania:

1

obrzęki limfatyczne,

2

stany po urazach i kontuzjach, skręceniach, naderwaniach,

3

bóle kręgosłupa, bóle stawów,

4

blizny,

5

łokieć tenisisty, ostroga piętowa.

Image


Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”