Holter EKG

„Holter EKG”

Image

Holter EKG

Badanie holterowskie EKG polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca oraz zmian niedokrwiennych w zapisie EKG przez całą dobę. To podstawowe badanie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca jest proste. Wiąże się jedynie z niewielką uciążliwością polegającą na noszeniu przez 24 lub więcej godzin na pasku miniaturowego aparatu podłączonego przewodami do samoprzylepnych elektrod umieszczonych na klatce piersiowej.

Badaniem EKG metodą Holtera można wykryć napadowe, krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które mogą być niewykrywalne w pojedynczym badaniu EKG. Ponadto badanie to pozwala kardiologowi znaleźć związek z objawami odczuwanymi przez chorego i jego pracą serca. Pozwala ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Umożliwia ocenę nierównego, zbyt szybkiego lub wolnego bicia serca, pojawiającego się o różnych porach dnia i nocy, a także bezbłędnie wykrywa bez bólowe niedokrwienie mięśnia sercowego. Często badanie umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta, takich jak: zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej, ze zmianami EKG. Badanie umożliwia też ocenę pracy rozrusznika serca.

Badanie jest bezbolesne i nie wymaga żadnego przygotowania.

Wskazania:

1

Diagnostyka zaburzeń rytmu.

2

Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego.

3

Ocena czynności sztucznego rozrusznika.

4

Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Image

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Specjalista
Cena
 Holter EKG 24 godziny
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
200 zł
 Holter EKG 48 godzin
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
300 zł
 Holter EKG 3 doby
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
400 zł
 Holter EKG 4 doby
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
500 zł
 Holter EKG 5 dób
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
600 zł
 Holter EKG 6 dób
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
700 zł
 Holter EKG 7 dób
lek. Maciej Jabłoński, lek. Tomasz Kuss, lek. Tomasz Zając
800 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk