USG Doppler

„USG Doppler”

Image

USG doppler

Badanie USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu jest bezinwazyjnym badaniem stosowanym w diagnostyce chorób naczyniowych. Służy do wykrywania zmian w żyłach i tętnicach, i ochronę przed ich niekorzystnymi następstwami w postaci udaru mózgu czy zatoru płuc. Badanie jest stosowane w diagnostyce choroby żylakowej, zakrzepicy żylnej, miażdżycy zarostowej tętnic kończyn ,tętnic trzewnych ,tętnic szyjnych. Służy również do diagnostyki i monitorowania tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych.

W trakcie badania lekarz przykłada do badanej okolicy specjalną głowicę pokrytą żelem kontaktowym i na ekranie uzyskuje obraz zmian. Promienie wysyłane w trakcie badania przez głowicę są obojętne dla pacjenta.

USG doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych wskazania do wykonania badania:

Badanie nieinwazyjne, nie wymaga przygotowania. Pacjent musi odsłonić tylko szyję.

1

Zawroty głowy.

2

Omdlenia, zamroczenia, epizody kilkuminutowej nagłej utraty wzroku.

3

Szumy w uszach.

4

Zaburzenia pamięci.

5

Przebyty udar mózgu

6

Zaburzenia równowagi.

7

Zaburzenia widzenia.

8

Rodzinne obciążenie występowaniem miażdżycy, udarem mózgu czy zawałem serca.

9

Miażdżyca.

10

Szmery (patologiczne) nad tętnicami szyjnymi.

11

Stan po urazach szyi.

12

Nadciśnienie tętnicze.

13

Cukrzyca.

14

Wysoki poziom cholesterolu.

15

Bóle i zawroty głowy.

16

Objawy neurologiczne, które mogą sugerować niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego.

USG doppler aorty brzusznej , tętnic biodrowych i tętnic kończyn dolnych wskazania do wykonania badania:

Badanie umożliwia ocenę aorty brzusznej, jej morfologii i przepływów oraz pozwala zbadać rozwidlenie i odejście tętnic biodrowych.


Na badanie pacjent powinien się zgłosić minimum 6 godzin bez posiłku.

1

Nietypowe bóle pleców lub kręgosłupa.

2

Przypadkowo niedawno wykryty tętniak.

3

Obciążenie tętniakiem aorty.

4

Wiek powyżej 65 roku życia.

Image

USG doppler tętnic kończyn dolnych wskazania do wykonania badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
1

Bóle kończyn.

2

Uczucie ciężkości nóg.

3

Mrowienie, drętwienie.

4

Skurcze.

5

Owrzodzenie skóry podudzi.

Image

USG Doppler żył kończyn dolnych wskazania do wykonania badania:

Badanie to pomaga ocenić wydolność żył powierzchownych oraz głębokich.


Badanie nie wymaga większego przygotowania.

1

Bóle kończyn.

2

Uczucie ciężkości nóg.

3

Mrowienie, drętwienie.

4

Skurcze.

5

Owrzodzenia skóry podudzi.

6

Rozpoznana miażdżyca.

7

Stan po urazach kończyn.

Cennik:

Cennik obowiązuje od: 01.03.2023
Nazwa
Specjalista
Cena
 USG doppler duplex aorty brzusznej , tętnic biodrowych i tętnic kończyn dolnych - 1 strona
lek. Tomasz Kuss
150 zł
 USG doppler aorty brzusznej , tętnic biodrowych i tętnic kończyn dolnych - 2 strony
lek. Tomasz Kuss
200 zł
 USG doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych
lek. Tomasz Kuss
200 zł
 USG doppler duplex żył kończyn dolnych - 1 strona
lek. Tomasz Kuss
150 zł
 USG doppler duplex żył kończyn dolnych - 2 strony
lek. Tomasz Kuss
200 złProjekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk